všeobecnejšie informácie
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
špeciálne informácie
Starostlivosť o choré deti doma
Pozri tiež
Hospicové služby mobilné
Kontinencia (schopnosť udržať moč, stolicu)
Ošetrovateľské pomôcky
Ošetrovateľské profesie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at