CARE systems mobile Pflege und Betreuung gemn. GmbH

telefón: 01-261 61

mobil: 0676-836 33 310 (Journaldienst)

fax: 01-261 61-99

e-mail: office@caresystems.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Donnerstag 7.30-16 Uhr, Freitag 7.30-15.30 Uhr
Journaldienst: Montag-Donnerstag 6-7.30 und 16-21 Uhr, Freitag 6-7.30 und 15.30-21 Uhr, Wochenende und Feiertag 6-21 Uhr

popis

Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Pflegehilfe, Besuchsdienst, Mehrstündige Alltagsbegleitung

Topics
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Pomoc v domácnosti
Starostlivosť o chorých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at