Seniorenhilfe Junge Panther, Verein, Soziale Dienste

1030 Wien, Hainburgerstraße 57-61

telefón: 01-798 33 88

fax: 01-798 24 60

e-mail: junge.panther@reflex.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Donnerstag 9-15 Uhr, Freitag 9-17 Uhr

popis

Heimhilfe, Besuchsdienst, Reinigungsdienst, Hauskrankenpflege (nur im 3., 10. und 11.Bezirk), Pflegehilfe, Anwesenheitsdienst, Reisebegleitung, Betreuung von Kindern behinderter Eltern
auch Nachtdienste.

Topics
Opatrovnícka starostlivosť
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Pomoc v domácnosti
Sprievod pri cestovaní
Starostlivosť o chorých
Upratovanie bytu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at