Hilfe und Pflege daheim, für ganz Wien - Wiener Hilfswerk, Verein

telefón: 01-512 36 61

fax: 01-512 36 61-55

e-mail: info@wiener.hilfswerk.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Freitag 8-16 Uhr
centrála
Wiener Hilfswerk, Verein

popis

Besuchsdienst, Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Kinderhauskrankenpflege, Mobiles Palliativteam

Topics
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Pomoc v domácnosti
Starostlivosť o chorých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at