Arbeiter-Samariter-Bund Wien Gesundheits- und soziale Dienste gemeinnützige GmbH

1150 Wien, Pillergasse 24

telefón: 01-891 45-283

fax: 01-891 45-230

e-mail: betreuung@samariterbund.net

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Donnerstag 7.30-16 Uhr, Freitag 7.30 - 13.30 Uhr

popis

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege, Pflegehilfe, Mehrstündige Alltagbegleitung

Topics
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Pomoc v domácnosti
Prvá pomoc
Starostlivosť o chorých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at