Težište subvencija za 2016.

Dvije ruke koje pokazuju palcem na gore.

Odjeljenje za integraciju i diverzitet (MA 17) u 2016. godini poziva udruženja koja imaju ideje da pošalju svoje projekte sa tematskim težištem "integracija izbjeglica". više

Žena i muškarac u savetodavnom razgovoru.

Počinje Migra-Bil kurs

Od marta do maja 2016. predstavnici udruženja mogu učestvovati na besplatnom kursu sa zanimljivim temamam. više

Različiti predmeti

Zbirka bečke istorije migracije

Projekt "Sakupljajmo o migraciji"/"Migration sammeln" pokrenuli su grad Beč i Gradski muzej/Wien Museum. više

Tablet Computer sa Beč kim jezič kim App-om

Bečki put za učenje jezika

Grad Beč značaj višejezičnosti naglašava sa još dva nova projekta. višewien.at bosanski/hrvatski/srpski

Ovaj internet-nastup se sastoji od osnovnih informacija koje je grad Beč pripremio za nove doseljenike i doseljenice. Ako imate dodatnih pitanja molimo Vas da sa Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.

Dieser Internetauftritt ist eine muttersprachliche Erstinformation der Stadt Wien für alle Neuzuwandererinnen und -zuwanderer. Bei darüber hinaus auftretenden Fragen ersuchen wir, mit dem Magistrat in deutscher Sprache in Kontakt zu treten.

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt