Impresum

Impresum u skladu sa § 24 st. 3. Zakona o medijima (MedG)

  • Vlasnik medija: Grad Beč
  • Izdavač: Grad Beč
  • Adresa: A-1082 Wien, Rathaus
  • Telefon: 01 4000

Napomena: Ovaj impresum važi za sve online medije Grada Beča: wien.at (njemački, engleski, turski, bosanski/hrvatski/srpski), wien.at-Newsletter (njemački), Einheitlicher Ansprechpartner des Landes Wien (njemački), Open Government Data (njemački), Mein Wien (njemački).

Objavljivanje u skladu sa § 25 st. 4. Zakona o medijima (MedG)

"Uređivačka politika": wien.at je regionalni informativni online servis Grada Beča. Internet portal wien.at objedinjuje opširne informacije i usluge koje se odnose na sve sfere života u gradu Beču kao i ostale brojne servise poput npr. jedinstvene kontaktne tačke Pokrajine Beč ("Einheitlicher Ansprechpartner" - eap.wien.gv.at). Internet ponuda Grada Beča koncipirana je kao servisni portal koji služi svim građankama i građanima Beča kao i svima onima kojima je nešto potrebno od gradske uprave ili koji žele saznati više o austrijskom glavnom gradu.

Odgovornost za sadržaje

Ponuda portala wien.at sastoji se od redakcijski uređenog dijela, brojnih online servisa i otvorenih podataka javne uprave (Open Government Data). Ponude stavljaju na raspolaganje nadležna magistratska odjeljenja i druge kooperacijske partnerice i partneri. Ovaj osnovni koncept decentraliziranog sastavljanja i održavanja sadržaja od strane različitih autorica i autora iz pojedinih stručnih odjeljenja jamči realističan odraz gradske uprave kao i najveću moguću aktuelnost. Kontaktne osobe za pojedine sadržaje i usluge naći ćete uvijek na kraju pojedinih stranica. Osim toga imate mogućnost da preko linka "Kontakte zur Stadt" pretražujete dodatne kontaktne osobe iz određene oblasti.

Koordinacija sadržaja

Sadržaje internet ponude Grada Beča (www.wien.at) koordinira wien.at-redakcija (njemački), koja je smještena pri Grad Beč - Komunikacija i mediji / Stadt Wien - Kommunikation und Medien (MA 53).

Tehnička odgovornost

Servisni provider portala wien.at je magistratsko odjeljenje / MA 01 - Wien Digital (njemački) koje je dostupno putem e-mail adrese post@ma01.wien.gv.at. MA 01 održava kompletnu serversku i mrežnu infrastrukturu u režimu 24 sata na dan.

Autorsko pravo

Layout i dizajn ponude kao i pojedinih elemenata poput logotipa, fotografija itd. zaštićeni su autorskim pravom. Isto važi i za pojedine redakcijske priloge kao i za njihov odabir i kompoziciju; Izmjene istih nisu dozvoljene. Javno korištenje ponude dozvoljeno je samo uz pristanak odgovornih autorica i autora stranica. Od toga su izuzete službene besplatne informacije i saopštenja Grada Beča (npr. newsletter "Rathauskorrespondenz"). Njihov sadržaj može koristiti svako slobodno i bez posebne dozvole.

Posebne licence i uvjeti korištenja važe za:

Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaji koji su objavljeni na wien.at kao i tehnički servisi pažljivo su istraženi i programirani. Uprkos tome wien.at kao ni Grad Beč ili računarski centri ne mogu preuzeti bilo kakvu odgovornost za potpunost i istinitost istih. Svi podaci pružaju se bez garancije bilo koje vrste. Isključena je odgovornost za štete koje mogu nastati korištenjem sadržaja ili usluga objavljenih na wien.at. Ove odredbe važe i za sadržaje koje Udruženje bolničkih ustanova grada Beča (Wiener Krankenanstaltenverbund - KAV) objavljuje na wienkav.at.

Upućivanja na druge stranice i linkovi

Kod direktnih ili indirektnih upućivanja na druge internet stranice (linkovi) koje su izvan područja odgovornosti određene wien.at-redakcije (njemački) ili njenih kooperacijskih partnerica i partnera, odgovornost može nastupiti isključivo u slučaju da je određena wien.at-redakcija (stručno odjeljenje) bila upoznata sa sadržajima i da joj je tehnički bilo izvodljivo i da se moglo očekivati da spriječi korištenje eventualnih protivzakonitih sadržaja.

Određena wien.at-redakcija (stručno odjeljenje) stoga izričito izjavljuje da u trenutku stavljanja linkova koji upućuju na određene stranice, te stranice nisu sadržavale nikakve nezakonite sadržaje. Na aktuelno i buduće oblikovanje kao ni na sadržaje na povezanim stranicama ili na stranicama na koje se upućuje, dotična wien.at-redakcija (stručno odjeljenje) nema nikakav uticaj. Stoga se određena wien.at-redakcija - kao i njene partnerice i partneri u stručnim odjeljenjima - izričito ograđuju od svih sadržaja na povezanim stranicama ili na stranicama na koje se upućuje, a koje su promijenjene nakon postavljanja određenog linka. To važi za sve linkove postavljene u bilo kojem dijelu sopstvene web stranice i za sva upućivanja na druge stranice kao i za sve tuđe unose informacija od strane trećih na našu platformu. Za nezakonite, manjkave ili nepotpune sadržaje, a posebno štete koje su nastale korištenjem ili nekorištenjem na taj način ponuđenih informacija, odgovara isključivo ponuđač web stranice na koju se linkom uputilo, a ne onaj koji putem linkova samo upućuje na određenu objavu.

Obaveza plaćanja taksi/pristojbi

Podnesci upravnim tijelima i službama Grada Beča podliježu plaćanju taksi/pristojbi na osnovu odredbi saveznih zakona.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt