Porodica u Beču

Mladi par sa dve ćerke

Beč raste, a sa tim rastom se uvećava i raznolikost njegovih stanovnika i stanovnica. Mnoge gradske ustanove i udruženja nude informacije o binacionalnim i interkulturalnim partnerstvima i porodicama, kao i o pitanjima oko venčavanja i registrovanja istopolnih zajednica (Verpartnerung).

Za porodice (s malom decom) grad nudi brojne usluge: savetovanje o pridruživanju članova porodice iz inostranstva, o planiranju porodice, zdravstvenim pitanjima, socijalnim problemima ili vaspitavanju dece. Bečka savetovališta pomažu u slučaju sukoba i kriza i nude predloge za rešavanje teških situacija i savladavanje konflikata ako, na primer, dođe do porodičnog nasilja.

Različite servisne službe nude podršku roditeljima. Pošto mnogi moraju da rade i brinu o porodici, tema zbrinjavanje dece stoji u prvom planu. Različite mere kao što je osiguravanje kvaliteta usluga, besplatni vrtić itd. doprinose tome da sva deca u Beču imaju jednake šanse za dalje obrazovanje.

Mladi i budući roditelji odgovore na brojna pitanja o negovanju bebe i ophođenju s novorođenčetom, između ostalog, mogu da nađu i u informativnom videu na više jezika.

Na kraju treba spomenuti i mnogobrojne ponude za provođenje slobodnog vremena za porodice u Beču, kao i posebne ustanove koje nude provod za decu i mlade.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt