Životna sredina i priroda

Leptir sedi na cvetu

Više od pola površine Beča je zelena površina. Ravno 20 posto gradskog područja su šume. Time je Beč jedan od najzelenijih velegrada Evrope.

Da bi se dobar kvalitet vode i vazduha u Beču održao i poboljšao, čistoća i zaštita životne sredine se jako ozbiljno shvataju.

Zaštita životne sredine znači zaštita prirode, održivo ophođenje sa sirovinama i energijom, kao i brižljivo razdvajanje smeća i čistoću. To nije samo dobro za prirodu, nego Bečlijkama i Bečlijama pomaže da štede novac.

Grad se oslanja na ekološko obrazovanje i potpomaže preduzeća u Beču pri realizaciji ekoloških mera i smanjivanju pogonskih troškova.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt