Beba je na putu - Dečji dodatak i novac za brigu o deci

Muškarac drži bebu u rukama

Dolazak bebe donosi sa sobom i velike promene za roditelje. Već u prvoj nedelji posle porođaja moraju se posetiti različiti organi i službe. U MA 63 - Matičnom uredu / Standesamt (nemački) dobija se rodni list za dete. Ono se mora prijaviti i socijalnom osiguranju, dobiti uverenje o državljanstvu i prijavu prebivališta. Informacije o svim tim koracima i dokumentima mogu se naći na službenoj web-stranici grada Beča / Amtshelferseiten Geburt (nemački).

Zaštita majki / Mutterschutz

Za trudnice važi apsolutna zabrana rada 8 sedmica pre očekivanog porođaja. Taj rok se naziva zaštita majki (Mutterschutz). Ako postoji opasnost po zdravlje buduće majke ili deteta, ginekolog joj može napisati mišljenje koje omogućava da ode odmah na trudničko odsustvo (Freistellung). Ukoliko se dete rodi pre ili nakon predviđenog termina, vreme zabrane rada za buduću majku se skraćuje, odnosno produžava.

"Mutterschutz" se produžava za još 8 sedmica posle porođaja. Ukoliko je rok zaštite pre porođaja bio skraćen zato što termin nije bio tačno izračunat, onda se rok zaštite posle rođenja deteta produžava za onoliko za koliko je bio greškom skraćen, ali do najviše 16 sedmica. U slučaju da se rodi nedonošče ili blizanci, trojke itd., ili ako dete na svet dođe carskim rezom, zaštitni rok posle porođaja iznosi 12 sedmica. Tokom njegovog trajanja porodilja od Zavoda za zdravstveno osiguranje dobija takozvani sedmični novac (Wochengeld). Poslodavac joj u tom periodu ne isplaćuje platu.

Pravo na ovu zaštitu imaju zaposlene žene, učenice u privredi, te žene koje rade kod kuće.

Odstupanja postoje kada se radi o osobama zaposlenim u privatnim domaćinstvima, kao i o zaposlenima u određenim javnim službama.
Za samostalne preduzimače i takozvane nove samostalce.

Zaštita majki ne zavisi od državljanstva, starosti, prihoda, bračnog stanja, trajanja radnoga odnosa ili od toga radi li majka puno ili skraćeno radno vreme.

Ostale informacije

Sedmični novac / Wochengeld

Takozvani sedmični novac predstavlja potporu za trudnicu za vreme trajanja zabrane rada i naknadu za izgubljenu platu. Ovaj novac se isplaćuje mesečno i unazad.

Sedmični novac se može zatražiti od početka osme nedelje pre predviđenog porođaja. Zahtev se podnosi Zavodu za zdravstveno osiguranje. (Podnošenje zahteva se ne plaća.)

Pasoš za majku i dete / Mutter-Kind-Pass

"Mutter-Kind-Pass" može da dobije svaka trudnica bez obzira na njeno državljanstvo. Ovaj dokument se izdaje s ciljem zdravstvene prevencije za trudnice/majke i malu decu. U pasošu su popisani svi pregledi koji se moraju obaviti tokom trudnoće i do navršene pete godine deteta. Svi propisani pregledi su značajni za majku i dete i ne koštaju ništa ukoliko se obavljaju kod lekara koji su pod ugovorom sa Regionalnim fondom za zdravstveno osiguranje. To je moguće kako za osigurane tako i za neosigurane osobe. Trudnica bez osiguranja mora, međutim, pre pregleda da se prijavi Regionalnom fondu za zdravstveno osiguranje nadležnom za njeno mesto boravka koji će joj izdati potvrdu o postojanju prava na besplatni pregled.

Da bi mlada majka mogla da dobije novac za brigu o deci (Kinderbetreuungsgeld ili "porodiljsko bolovanje"), ona mora da obavi prvih deset pregleda predviđenih "Mutter-Kind-Pass"-om i dokaže da ih je obavila. Mora se paziti i na to da se svaki pregled obavi u propisano vreme.

Porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo / Karenz

Vreme koje jedan ili oba roditelja provedu sa bebom kod kuće naziva se porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo. To odsustvo započinje pošto istekne "zaštita majki" (Mutterschutzfrist), dakle 8 nedelja posle porođaja. Poslodavcu roditelj mora zvanično pismeno saopštiti koliko dugo namerava da provede na ovom odsustvu i to najdalje 8 nedelja posle rođenja deteta. Odsustvo mora započeti najranije dva meseca posle rođenja deteta i može da traje najdalje do njegovog drugog rođendana.

Novac za brigu o deci / Kinderbetreuungsgeld- KBG

Tokom roditeljskog odsustva majka, odnosno otac ne prima platu. Umesto toga joj/mu Fond za zdravstveno osiguranje isplaćuje "Kinderbetreuungsgeld". Postoji mogućnost slobodnog biranja između različitih dužina trajanja roditeljskog odsustva. Što se ranije ponovo započne s radom, odnosno što se kraće ostane na odsustvu, to se više povećava iznos "Kinderbetreuungsgeld"-a.

Roditelji čija su deca rođena posle 1. marta 2017. mogu da biraju između dva sistema isplate pomoći: takozvanog konta za novac za brigu o deci / Kinderbetreuungsgeld-Konto (paušalni sistem) i novca za brigu o deci čija visina zavisi od prethodnog prihoda / Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld. Detaljne informacije o tome mogu se pronaći na web stranici Saveznog ministarstva za porodice i mlade:

 • Biro saveznog kancelara - Žene, porodica i omladina: Novac za brigu o deci za decu / Bundeskanzleramt - Frauen, Familien und Jugend: Kinderbetreuungsgeld (nemački)

Preduslovi

 • roditelj kojem se KBG isplaćuje mora živeti s detetom u istom domaćinstvu, i oboje moraju imati iste prijave prebivališta
 • mora postojati pravo na isplatu dečjeg dodatka (Familienbeihilfe), odnosno taj se novac mora zaista primati za dete
 • roditelj i dete središte svog životnog interesovanja moraju imati u Austriji
 • roditelj i dete moraju imati pravno valjani (legalni) boravak u Austriji
 • moraju biti obavljeni pregledi propisani Mutter-Kind-Pass-om
 • dodatna zarada / Zuverdienst ne sme da prelazi određenu granicu
 • ako roditelji žive odvojeno onda mora postojati rešenje o starateljstvu i o primanju dečjeg dodatka za onog roditelja koji podnosi zahtev za isplaćivanje novca za brigu o deci

Rokovi

Zahtev za isplatu novca za brigu o deci može se podneti najranije na dan rođenja. Ako se zahtev podnese kasnije, pomoć se isplaćuje za najviše do šest meseci unazad (odlučujuće je vreme kada zahtev stigne nadležnoj službi Regionalnog Fonda za zdravstveno osiguranje).

Bonus za provođenje vremena s detetom / Familienzeitbonus (Porodični mesec / Familienmonat)

Očevi koji su u radnom odnosu (sa obaveznim zdravstvenim i penzijskim osiguranjem) i posle rođenja deteta od 1.3.2017, žele intenzivno i isključivo da se posvete svojoj porodici tako što će na određeno vreme u saglasnosti s poslodavcem prekinuti da rade, mogu da dobiju finansijsku pomoć od 22,60 evra dnevno.
Ovaj bonus za provođenje vremena s porodicom (Familienzeitbonus) može da se dobije samo na zahtev koji se nadležnom Regionalnom fondu može podneti najranije na dan detetovog rođenja

Kontakt

Fond za zdravstveno osiguranje za područje Beča - Centar za novac za brigu o deci / Österreichische Gesundheitskasse in Wien (ÖGK) - Kundenservice Kinderbetreuungsgeld (nemački)
22., Kagraner Platz 1
E-mail: kckbg@oegk.at
Telefon: +43 5 07 66-111 40 70
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7 do 14.30 sati.

Dečji dodatak / Familienbeihilfe

Pravo na Familienbeihilfe imaju roditelji koji su:

 • austrijski državljani ili državljani EU odnosno,
 • ostali strani državljani (državljani tzv. trećih država) s jednom od boravišnih dozvola na osnovu Zakona o nastanjivanju i boravku/Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG-Karte),
  • čije se središte životnog interesovanja nalazi u Austriji,
  • čije dete (kao i usvojeno dete, dete uzeto na brigu/negu, dete bračnog partnera i unuče) s njima živi u zajedničkom domaćinstvu ili za čije se izdržavanje brinu ako dete ne živi u domaćinstvu roditelja,
  • i koji lično, kao i dete, stalno borave u Austriji

Dečji dodatak unutar EU / Princip države zaposlenja (Beschäftigungsstaatsprinzip)

Za isplaćivanje potpora familijama je u prvom redu nadležna ona država-članica u kojoj je roditelj deteta zaposlen (samostalno ili nesamostalno), i to i onda ako familija stalno živi u nekoj drugoj državi-članici.

Princip države stanovanja / Wohnortstaatsprinzip

Ukoliko dvoje roditelja radi u različitim državama onda se porodične potpore dodeljuju u onoj državi zaposlenja u kojoj dete živi s roditeljima, odnosno u kojoj se nalazi prebivalište familije.

Ako postoji pravo na usluge istog tipa u EU inostranstvu, onda se dečji dodatak ne može primati u Austriji, odnosno smanjuje se na doplatu razlike.

Trajanje primanja dečjeg dodatka

Pravo na primanje dečjeg dodatka postoji za svu maloletnu decu do navršene 18. godine (punoletstvo), odnosno do završetka profesionalnog obrazovanja, ali maksimalno do navršene 24. godine života. U malobrojnim izuzetnim slučajevima dečji dodatak se može isplaćivati do navršene 25. godine života. Ako će dete po svoj prilici ostati trajno nesposobno za privređivanje, (povišeni) dečji dodatak mu se može odobriti i posle te starosne granice.

Sopstveni prihodi deteta od kalendarske godine u kojoj navršava 20. godinu života (nezavisno od toga da li se radi o zaposlenju tokom ferija ili o pravom zaposlenju) ne smeju iznositi više od 10.000 evra godišnje, ako ne žele izgubiti pravo na primanje dečjeg dodatka. Ukoliko se ta granica prekorači dečji dodatak se smanjuje.
Određene vrste prihoda deteta (kao na primer obeštećenje za šegrte / Lehrlingsentschädigungen ili penzija za siročad / Waisenpensionen) ne uračunavaju se u gore navedenu sumu sopstvenih prihoda.

U okviru projekta "Dečji dodatak bez podnošenja zahteva" / "Antragslose Familienbeihilfe" (nemački) stvorena je mogućnost da se posle rođenja deteta u Austriji dečji dodatak može dobijati automatski, bez prethodnog podnošenja zahteva. Na osnovu automatski dostavljenih podataka Uprava proverava da li postoje svi preduslovi i podaci potrebni za odobravanje i isplatu dečjeg dodatka. Ako je tako, Uprava roditeljima šalje obaveštenje o ostvarenom pravu na dečji dodatak. Ukoliko nedostaju podaci ili dođe do nejasnoća, Uprava kontaktira roditelje radi rešavanja otvorenih pitanja. Zato u takvim slučajevima više nije potrebno lično odlaženje u Poreski ured. Ako i posle dostavljanja obaveštenja roditelji imaju neko pitanje, mogu se slobodno obratiti Informacionom centru poreske uprave / Finanzamt (nemački).

Ostale informacije

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt