Zdravlje u Beču

Lekar sa rentgenskim snimkom u ruci

U Beču postoji mnoštvo lekarskih ordinacija i bolnica. U slučaju bolesti po pravilu se prvo obraća lekaru opšte prakse s ordinacijom u blizini. On pacijentu po potrebi daje uputnicu za specijalistu ili bolnicu.

U Beču postoje mnogi lekari koji govore više jezika, između ostalog i bosanski, hrvatski ili sr pski. Pre posete lekaru treba se obavestiti o tome radi li on samo privatno ili ima ugovor sa Regionalnim fondom zdravstvenog osiguranja.

Kod privatnih lekara se moraju platiti sve usluge. Ponekad, međutim, postoji i mogućnost da pacijent od Fonda dobije natrag sumu koju je platio.

Popis lekara koji govore više stranih jezika, pa i bosanski, hrvatski, srpski nalazi se na web-stranici Bečke lekarske komore / Wiener Ärztekammer (nemački) pod Praxisplan / Auswahl Fremdsprache (plan ordinacija / izbor stranog jezika). U okviru ponuđenih jezika može se kao kriterijum za pretragu uneti bosanski, hrvatski ili srpski jezik.

Preventivni pregledi za zdrave osobe vrlo su značajni. Grad Beč nudi informacije o temama kao što su preventivni pregledi, vakcinacije, zdravlje žena i muškaraca itd. Značajna su i obaveštenja o zdravstvenom osiguranju (E-Card i ELGA).

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt