Hitni slučajevi - Zdravlje u Beču

Telefonski brojevi za hitne slučajeve

Natpis Notruf 144 na kolima hitne pomoći
  • Evropski broj za hitne slučajeve / Euronotruf: 112
  • Vatrogasci / Feuerwehr: 122
  • Policija / Polizei: 133
  • Bečka služba hitne pomoći / Wiener Berufsrettung: 144
    Bečka služba hitne pomoći se zove samo ako je neko doživeo nesreću, ima napade gušenja, padne u nesvest ili se nalazi u stanju opasnom po život.

Zdravstveni broj 1450

Besplatni zdravstveni broj 1450 je prvo mesto na kojem se možete obratiti kod zdravstvenih pitanja i akutnih simptoma. On nudi medicinske savete - danonoćno i sedam dana u nedelji. Specijalno školovano osoblje za negu bolesnika procenjuje hitnost i objašnjava šta se treba raditi.

Terenska lekarska služba / Ärztefunkdienst: 141

Ärztefunkdienst mogu da kontaktiraju osobe koje obole preko vikenda, noću ili praznikom. Ova služba radi od 19 do 7 sati ujutru, vikendom od petka u 19 do ponedeljka u 7 ujutru, kao i praznicima po ceo dan. Ako je nužno, doktor dolazi u stan pacijenta.

Apoteke koje dežuraju noću i vikendom / Apotheken Nacht- und Wochenenddienst: 1455

400 apoteka u Beču dežuraju svakoga dana u godini non-stop. Adrese dežurnih apoteka mogu se naći u dnevnim novinama i na tablama ispred apoteka u blizini, na stranici ORF Teletext 648.

Dežurne zubarske službe noću i vikendom / Zahnärztliche Nacht- und Wochenenddienste: 512 20 78 (traka)

Informacije o dežurnim zubarima u noćnim satima, kao i subotom, nedeljom i praznicima mogu se dobiti non-stop preko telefona 512 20 78.

Opšta obaveštenja o zubarima (radno vreme ordinacija, ima li zubar ugovor itd.) dobićete tokom radnog vremena od Bečke pokrajinske zubarske komore (Landeszahnärztekammer für Wien) pod brojem: +43 505 11-1000 ili preko office@wr.zahnaerztekammer.at.

Hitni slučajevi kod dece

Ukoliko dete dobije akutno gušenje, iznenada se onesvesti ili doživi opekotine, ozlede ili trovanje treba odmah pozvati Hitnu pomoć (Wiener Berufsrettung) Telefon 144.

Ukoliko dete dobije vodeni proliv, više puta povrati ili ima visoku temperaturu i otežano disanje, sa njim treba što pre otići u najbližu dečju ambulantu.

Ambulante za decu

U dole navedenim bolnicama postoje dečje ambulante za hitne slučajeve:

Bolnica Adresa Telefon
Opšta bolnica / Allgemeines Krankenhaus (nemački) 0 - 24-sata: Ambulanta za decu 9., Währinger Gürtel 18-20 +43 1 404 00-32290 ili 32400
Dečja bolnica "Sveta Ana" / Sankt-Anna-Kinderspital (nemački) 9., Kinderspitalgasse 6 +43 1 401 70
Bolnica Klinik Favoriten (nemački) 10., Kundratstraße 3 +43 1 902 90
Bolnica Klinik Ottakring (nemački) - Ambulanta za hitne slučajeve Internog dečjeg odeljenja 16., Montleartstraße 37, Pavillon 40 +43 1 491 50-2908
Bolnica Klinik Donaustadt (nemački) - Dečja ambulanta 22., Langobardenstraße 122 +43 1 288 02-4350
Bolnica Klinik Floridsdorf (nemački) - Dečija hitna pomoć 21., Brünner Straße 68 +43 1 27700 2660

Ako se dete razboli za vikend

U slučaju drugih akutnih simptoma bolesti kao što je visoka temperatura i meka stolica vikendom, praznikom i u vremenu između 19 sati uveče i 7 ujutru može se kontaktirati Terenska lekarska služba (Ärztefunkdienst) Telefon 141.

Kod akutnih lakših oboljenja deteta za vreme vikenda ili praznika:
Dečja hitna služba - KiND

u Opštoj bolnici AKH,
9., Währinger Gürtel
Subotom, nedeljom i praznicima: 10 do 18 časova
Telefon: +43 1 790 11

u Socijalno-medicinskom centru - Bolnica Klinik Favoriten,
10., Kundratstraße 3
Subotom, nedeljom i praznicima: 10 do 18 časova
Telefon: +43 1 601 91 - 0

Osim toga otvoreno vikendom:
Dečji medicinski centar Augarten / Kindermedizinisches Zentrum (KIZ) Augarten (nemački, sirpski-hrvatski)
2., Obere Augartenstraße 58
Subotom, nedeljom i praznicima: 9 do 13 časova
Telefon: +43 1 216 09 19

Ako dete zaboli zub treba nazvati broj +43 1 512 20 78 (traka). Tu se mogu dobiti obaveštenja o zubarima koji dežuraju subotom, nedeljom i praznicima između 9 i 18 sati.

Ostali važni brojevi telefona

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt