Biciklom po Beču

Pešački prelaz sa semaforom za bicikliste, koji pokazuje zeleno svetlo

U gradu postoji 1.661 kilometara uređenih biciklističkih staza koje stanovnike (podatak: 2018) podstiču da što češće koriste bicikl. Bicikli u Beču danas igraju vrlo važnu ulogu, i to ne samo kao sredstvo za rekreaciju.

Ljudi koji su u poseti ili nemaju svoj bicikl, mogu da ga iznajme na nekoj od 200 WienMobil-stanica gde mogu i da ga vrate. 


 

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt