Zaštita podataka na wien.at 

Temeljno pravo na zaštitu podataka

Svaka osoba ima pravo na tajnost svojih ličnih/osobnih podataka - na primjer imena ili datuma rođenja. Takvi podaci se bez dovoljnog (zakonskog) osnova ne smiju prikupljati ili davati dalje.

Zaštita podataka kod Magistrata grada Beča

Lica na koje se odnose podaci/ispitanici očekuju ne samo efikasnu i brzu ponudu usluga, nego moraju imati i povjerenja da će se pažljivo postupati sa podacima koje su povjerili Gradu Beču odn. koji se nužno moraju utvrđivati kako bi Grad moga izvršavati zadatke koji su mu povjereni. Detaljnije informacije o zaštiti podataka kod Magistrata Grada Beča naći ćete na sljedećim stranicama:

Tehnička implementacija

SSL-enkripcija

U Magistratu se vrši prijenos podataka preko šifrirane veze koja odgovara aktuelnom stanju tehnike. Može se prepoznati po tome što na početku adresne trake preglednika/browsera piše "https://". Time se osigurava da podatke koji se prenose ne mogu čitati treće strane na internetu.

Prikupljanje IP adresa i naziva domena

Grad Beč ističe da njegov računarski centar automatski prikuplja IP adrese i nazive domena korisnika koji pristupaju njegovim web stranicama i povezuje ih sa nastankom mogućih grešaka. Te informacije moraju se obrađivati iz razloga računarske sigurnosti jer su potrebni za internu sistemsku administraciju. Firewall koji štiti od neovlaštenog upada u sistem, a time i od neovlaštenog pristupanja podacima korisnika, ne bi inače mogao funkcionirati.

Cookies/kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke sa informacijama o posjećenim internet stranicama koje web preglednik/browser odlaže na matičnoj ploči računara/računala posjetioca. Te datoteke sadrže između ostalog naziv učitane web stranice sa koje se kolačići šalju. Samo server koji ih je poslao može ponovo pristupiti tim kolačićima. Jedna od najvažnijih funkcija kolačića je memorisanje ličnih/osobnih postavki za određene web stranice. Prilikom ponovog posjećivanja te web stranice, ne moraju se ponovo unositi lične/osobne postavke. Kolačiće ne može niko drugi čitati osim pošiljatelj koji ih je generirao i oni nisu opasni. Ne mogu sadržavati nikakve izvršne programske kodove, pa dakle ni viruse ili slične opasne programe. Ponovo se mogu čitati samo tekstualne datoteke samih kolačića, dok se drugi podaci sa Vaše matične ploče ne mogu čitati niti špijunirati. Kolačići ne mogu ništa pisati na Vašoj matičnoj ploči.

U kolačićima koje koristi wien.at ne memorišu se nikakvi lični/osobni podaci. Kolačići na wien.at koriste se principijelno samo tokom jedne sesije, tj. poslovnog procesa (privremeni ili "sesijski kolačići").

U nekim slučajevima koriste se kolačići na wien.at i duže od trajanja jednog poslovnog procesa ("stalni" ili "trajni kolačići"). Oni s jedne strane služe personalizaciji neke internet stranice i olakšavaju pronalaženje informacija, a s druge strane se trajni kolačići koriste u analitičke i statističke svrhe kako bi se poboljšala kvaliteta usluge i korisničko iskustvo na wien.at. Osim toga se informacije vezane za kolačiće naravno ne daju dalje trećim stranama.

Registar obrade podataka (DVR)

Otkako je 25.05.2018. godine stupila na snaga Opća/opšta uredba o zaštiti podataka EU, ne moraju se više podnositi prijave obrade podataka nadzornom tijelu za zaštitu ličnih/osobnih podataka.

Umjesto toga mora svaka služba koja obrađuje lične/osobne podatke voditi evidenciju o tim aktivnostima obrade (evidencija aktivnosti obrade EAO, njem. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten VVT).

Šta se dešava sa Registrom obrade podataka? (njemački) - Informacije austrijskog tijela za zaštitu podataka

Kontakt

Pravne informacije službenika za zaštitu ličnih / osobnih podataka u Magistratu Grada Beča vezano za pravo zaštite ličnih/osobnih podataka / Datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art. 13 DSGVO (njemački)

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt