Zaštita podataka- Privatnost

Impressum

Temeljno pravo na zaštitu podataka

Temeljno pravo na zaštitu podataka (§ 1 Datenschutzgesetz 2000 - njemački) počiva na obavezi čuvanja privatnih podataka svake osobe. Pod ovim pojmom se podrazumijeva zaštita osobe od daljnjeg slanja njenih podataka kao i od prosljeđivanja podataka koji se odnose na nju. Posebno se vodi računa o podacima vezanim za zdravstveno stanje.

Zaštita i sigurnost podataka imaju sve veći značaj u društvu informacija. Korisnici mogu očekivati ne samo kvalitetan i brz servis, već i vjerovati u to da će se s podacima koje su poslali gradu Beču brižljivo postupati.

Načela zaštite podataka

  • Magistrat grada Beča (Magistrat der Stadt Wien) prihvata i poštuje pravo na samoopredjeljenje građana kada je riječ o njihovim podacima.
  • Magistrat sakuplja i obrađuje osobne/lične podatke jedino u obliku koji je neophodan za upravne poslove u interesu građana i drži ih pohranjene samo dok ta nužnost postoji.
  • Magistrat poduzima sve što je u njegovoj moći da podaci koje obrađuje na osnovu gore navedenih načela budu ispravni i tačni/točni.
  • Magistrat se posebno trudi da podatke koje obrađuje i pohranjuje na osnovu gore navedenih načela mogu isključivo u službene svrhe vidjeti samo nadležni suradnici, dakle oni koji su zaduženi za obradu određenih akata.
  • Primjena podataka mora biti pregledna i podložna kontroli.

Registar obrade podataka (Datenverarbeitungsregister)

Registarski broj za automatsku obradu podataka (DVR-Nummer) pod kojim Komisija za zaštitu podataka u Registru obrade podataka vodi našu upotrebu podataka glasi: 0000191.

On se skraćuje na "DVR 0000191". Ukoliko se poslije njega pojavi još neki dodatni element kao na primjer "DVR 0000191 - V119", tada se radi o oznaci za našu internu upotrebu. U navedenom primjeru se radi o banci podataka za rad sa javnošću sa tekućim brojem 119.

Koje se podaci sakupljaju i zašto?

Skrećemo Vam pažnju na to da naš računarski centar automatski obrađuje IP (Internet-protokol) adrese i nazive domena posjetilaca naših web-stranica i dovodi ih u vezu sa eventualnim situacijama u kojima nastaju pogreške. Takve informacije moraju se iz sigurnosnih razloga preraditi u internoj administraciji sistema, jer drugačije ne bi mogao funkcionirati naš "Firewall", koji onemogućuje nedozvoljeni pristup sistemu, pa tako i podacima naših klijenata (svaki nalogodavac je uz to u skladu sa člankom/paragrafom § 14 Zakona o zaštiti podataka/ Datenschutzgesetz 2000 (njemački) obavezan da brine o mjerama sigurnosti).

Ove informacije se dodatno upotrebljavaju još i za čisto statističko procjenjivanje atraktivnosti naših internet-ponuda u cilju njihovog daljnjeg poboljšavanja.

Da bismo Vam pružili željene usluge, neke naše službe moraju pronaći za to nužne podatke. U druge svrhe podatke po pravilu ne upotrebljavamo.

Sakupljeni podaci se trećim osobama prosljeđuju samo svrsishodno, odnosno u dolje navedenim slučajevima:

  • ako smo zakonski obavezni da to učinimo (na primjer prilikom sudskih istraga u vezi sa razjašnjenjem krivičnog djela)
  • ako Vam na drugi način ne možemo pružiti uslugu koju želite (na primjer prilikom provjera podataka za usluge koje nudimo elektronskim putem i koje Vi na taj način želite dobiti, umjesto da sa dokumentima idete osobno/lično u nadležnu službu )
  • ako za to imamo Vašu saglasnost/suglasnost.

Takva saglasnost/suglasnost može se u svako doba povući u službi za obradu podataka kojoj je dodijeljena. Ukoliko Vam nije poznato o kojoj se službi tačno/točno radi, obratite se Službi za građane/ Bürgerdienst. Ukoliko se zahtijevaju podaci, to Vam se jasno stavlja na znanje i na određenoj stranici nalazite detaljnije informacije o tome, koji je na primjer broj pod kojim je registrirana primjena određenih podataka. Kod svih takvih službi nudi Vam se SSL-osigurana veza (koju ćete prepoznati po "https://"na početku adrese na Vašem Browseru), kako bi se trećim osobama onemogućilo da čitaju te podatke na internetu.

Cookies

Cookies su tekstualni dokumenti sa informacijama, koje Browser može pohraniti na matičnoj ploči posjetioca. Dokumenti sadrže naziv website ili servera, sa koga su Cookies poslani i mogu se samo od njega ponovo zatražiti. Cookies ne može čitati niko osim pošiljaoca i oni nisu opasni. Oni ne mogu sadržati nikakve izvodljive programske kodove, pa dakle ni viruse ili slične opasne programe. Cookies se mogu samo iznova čitati, dok se pritom ne mogu otkriti niti špijunirati drugi podaci. Cookies ne mogu na Vašoj matičnoj ploči pisati ništa osim onoga što Vi činite.

U skladu sa filozofijom službe wien.at Cookies se upotrebljavaju što je manje moguće i predviđeni su samo onda kada funkcionalnost aplikacija bez njihove upotrebe ne bi bila moguća ili bi bila otežana. Cookies se generalno upotrebljavaju samo za aplikacije tokom obavljanja konkretnog poslovnog postupka. Upotreba Cookies službi wien.at ne služi u svrhu pohranjivanja informacija o korisnicima tokom dužeg vremenskog perioda.

Informacije koje su u vezi sa Cookies se naravno ne prosljeđuju dalje.

Ako imate pitanja o ovoj temi, obratite se na donju adresu

Datenschutz, Informationsrecht und Personenstand (MA 26) (njemački)
E-Mail: post@ma26.wien.gv.at

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt