Zdravlje žena i muškaraca

Žena i muškarac

Pitanja i problemi u vezi sa seksualnošću kao što su sprečavanje začeća, planiranje porodice i priprema za porođaj ne tiču se pojedinaca, već oba partnera koji su u vezi. Zarazne polne bolesti takođe su od interesa za parove ili za više drugih osoba.

Postoje, naravno, i bolesti, odnosno pitanja iz područja zdravlja koja su povezana sa polno specifičnim simptomima ili koja pacijent/pacijentkinja radije razmatra sa istopolnim lekarom/lekarkom. Kako bi se zadovoljile takve potrebe, grad Beč ima različite specijalne ponude.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt