Akcija vakcinisanja protiv sezonske influence (gripa)

Devojka leži u krevetu i gleda u termometar

Pored brojnih virusa influence, ljudi tokom zime dobijaju i sezonsku influencu (grip), oboljenje koje prati visoka temperatura.

Grip se prenosi ili udisanjem ili dodirivanjem usta, nosa i očiju neopranim rukama.

Sezonska influenca nastupa iznenada uz visoku temperaturu, kašljanje i bolove u mišićima, udovima i glavi. Može se iskomplikovati i pretvoriti npr. u zapaljenje pluća ili srčanog mišića, koji se mogu završiti čak i smrću.

Mere predostrožnosti su, dakle, redovno pranje ruku, izbegavanje dodirivanja lica neopranim rukama i vakcinacija.

Vakcinisanje protiv gripa 2021/2022. besplatno je za sve osobe koje žive u Beču te za osoblje u medicinskim odnosno socijalnim ustanovama. Radi pandemije COVID-19 posebno težište se polaže na starije stanovništvo (generacija 65+), hronične pacijente kao i medicinsko osoblje kako bi se za tu grupu ljudi smanjio dodatni rizik infekcije gripom koji se javlja svake godine. 

Besplatno vakcinisanje protiv gripa Grada Beča započinje 2. novembra 2021. Termin možete da od 25. oktobra 2021. zakažete onlajn, odnosno putem telefona pod brojem 1450, ili direktno kod lekara opšte prakse i pedijatara. 

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt