Bolnice u Beču

Najveća bečka bolnica, AKH, spolja

Zdravstvena udruga Beča / Wiener Gesundheitsverbund (nemački) spada u najveće evropske zdravstvene ustanove. Mreža se sastoji od osam klinika (njemački) i devet staračkih domova (njemački).

U Opštoj bolnici grada Beča / Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien (AKH Wien) (nemački), koja je najveća ustanova otvorena 1994, godišnje se ambulantno leči više od pola miliona pacijenata.

U Beču osim toga postoji 18 privatnih bolnica i klinika (nemački).

Da bi zadovoljio i buduće potrebe pacijenata, Beč dalje izgrađuje mrežu svojih bolnica. U Brünner Straße u Floridsdorfu na arealu veličine 111.000 kvadratnih metara trenutno nastaje jedna od najmodernijih bolnica u Evropi. Krankenhaus Nord će imati 800 kreveta i treba da započne sa radom 2018. godine.

Ova bolnička ustanova igra važnu ulogu u realizaciji Bečkog bolničkog koncepta / Wiener Spitalskonzept (nemački), koji predviđa da do 2030. godine po dve partnerske bolnice iz tri regiona za zbrinjavanje koordinisano pokrivaju potrebe svih pacijenata u gradu. Region Zapad će pokrivati bolnice Hietzing i Ottakring. Potrebe regiona Sever/Istok zadovoljavaće Klinik Floridsdorf i Donaustadt, dok će se o pacijentima u regionu Jug zajedno brinuti Klinik Favoriten i bolnica Landstraße. AKH zadržava svoju posebnu ulogu univerzitetske bolnice i dopunjava ponudu.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt