Nasilje u porodici

Senka osobe koja ulazi u sobu

Muževi, očevi ili drugi članovi porodice i dalje su, nažalost, često nasilni prema ženama i deci. Nasilje ne podrazumeva samo batine, već i pretnje, prisiljavanje, ograničavanje slobode, seksualno i psihičko mučenje.

Nasilje masivno šteti porodicama i uzrokuje mnogo duševnog i fizičkog bola. Zato se ono ne može tolerisati. U Austriji su, kao i u mnogim drugim zemljama, poslednjih godina doneseni novi zakoni protiv nasilja. Tako, na primer, Zakon o zaštiti od nasilja predviđa da policija nasilnika može odmah izbaciti iz stana i zabraniti mu povratak na deset dana. Nadležni sud tu zabranu može produžiti na tri meseca. Nasilnik koji se ne drži propisane zabrane svaki put mora platiti novčanu kaznu.

Ne isplati se, dakle, biti nasilan, jer se pored kazne reskira i gubljenje porodice!

Kažnjivo je i prisiljavanje devojčica i mladih žena na sklapanje braka, jer one imaju pravo da same odluče hoće li se i za koga udati.

Protiv nasilja nad decom

U Austriji je zakonom zabranjeno nasilje nad decom u bilo kom obliku. Nasilje se, dakle, ne sme primenjivati u vaspitavanju. Ukoliko roditelji svojim ponašanjem ugroze dobrobit deteta, sudovi moraju doneti odgovarajuća rešenja. U slučaju akutne ugroženosti deteta, nadležni organ (u Beču MA 11 - Bečka pomoc djeci i omladini) ima obavezu da reaguje i da odmah preduzme mere za zaštitu deteta čak i protiv volje roditelja.

Regionalne filijale MA 11 za socijalni rad sa decom i porodicama pružaju podršku u krizama i opasnim situacijama. Socijalne radnice pomažu porodicama da pronađu najbolja rešenja za zaštitu dece.

Obaveštenja

Servisna služba - Bečka pomoc djeci i omladini / Servicestelle Wiener Kinder- und Jugendhilfe (ranije MAG ELF Servicestelle) (nemački)
Telefon: +43 1 4000-8011
E-mail: service@ma11.wien.gv.at
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 8 do 18 sati.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt