Hitni slučajevi: Pomoć u slučajevima nasilja nad ženama

Žena štiti lice rukama

Žene koje dožive kućno nasilje trebale bi obavezno pozvati pomoć. U slučaju akutnog nasilja trebaju nazvati policiju (telefon: 133) da bi dobile zaštitu. Osobe koje su doživjele nasilje mogu nazvati jednu od dolje navedenih dežurnih službi i ustanova, koje im stoje na raspolaganju 24 sata na dan:24-satni poziv za žene u nuždi / 24-Stunden-Frauennotruf +43 1 71 71 9

Ovu službu telefonom mogu pozvati dan i noć žene i djevojke koje su pogođene seksualnim, tjelesnim ili psihičkim nasiljem.

Težišta rada

Najvažnije usluge koje žene mogu dobiti preko ovog telefona jesu brza pomoć i intervencija u kriznim situacijama, kao i savjetovanje i potpora u slučaju akutnog iskustva s nasiljem. Ovaj telefon mogu koristiti i srodnici, prijatelji i prijateljice ili poznanici žrtava.

 • Pomoć od 0 do 24 sata: i vikendom i praznicima, anonimno i besplatno
 • Osobno savjetovanje nakon zakazivanja termina
 • Psihosocijalna podrška u slučaju sudskih procesa i organizacija praćenje žena na sud
 • Online-savjetovanje:
 • Savjetovanje na više jezika
 • Pratnja:
  • u policiju
  • na sud
  • u bolnicu
 • Informacije o drugim savjetodavnim ustanovama u Beču i posredovanje savjetovanja koja se ne tiču teme nasilja
 • Predavanja u okviru profesionalnog usavršavanja i stručne informacije za institucije

Kontakt

24-satni poziv za žene u nuždi / 24-Stunden Frauennotruf (njemački): +43 1 71 71 9

Bečki domovi za žene / Wiener Frauenhäuser - Hitni pozivi: od 0 do 24 sata: +43 5 77 22

Udruženje "Wiener Frauenhäuser" ženama kojima se prijeti nasiljem ili koje su pogođene njime i njihovoj djeci nudi u svoja četiri doma zaštitu, potporu i mogućnost privremenog stanovanja, i to bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeroispovijest ili prihode.

Težišta rada

Ovi domovi su otvoreni danonoćno i nude posebne mjere zaštite. U njima privremeno s drugim ženama u sličnoj životnoj situaciji i njihovom djecom stanuju žene kojima se prijeti nasiljem ili su njime pogođene. Svaka je odgovorna za sebe i svoju djecu. Žene bez prihoda su oslobođene plaćanja doprinosa.

U domovima rade suradnice s različitim maternjim jezicima koje žene savjetuju povjerljivo i u njihovom interesu prilikom:

 • sačinjavanja plana za vlastitu sigurnost
 • razjašnjavanja svoje životne situacije
 • kontakata s organima vlasti i sudovima (podnošenje prijave, tužbe za razvod, zahtjeva za starateljstvo za djecu)
 • rastave od nasilnog muža
 • rješavanja problema i pitanja u svezi s djecom
 • ostvarivanja ženskih prava
 • savjetovanje srodnika
 • pratnje na sudske rasprave
 • psihičke stabilizacije

Kontakt

Bečki domovi za žene / Wiener Frauenhäuser (njemački, bosanski / hrvatski / srpski)
Hitni pozivi dan i noć od 0 do 24 sata / Notruf Tag und Nacht von 0 bis 24 Uhr: +43 5 77 22

Telefonska pomoć za žene-žrtve nasilja / Frauenhelpline gegen Männergewalt +43 800 222 555 (besplatno)

"Frauenhelpline" ženama, djeci i mladima koji su pogođeni nasiljem nudi besplatno prvo telefonsko savjetovanje u krizama.

Težišta rada

 • anonimno i diskretno savjetovanje
 • brza pomoć u akutnim situacijama
 • razjašnjavanje aktualne situacije, rasterećenje i pomoć u orijentaciji
 • psihosocijalno savjetovanje u krizi
 • informacije o pravnim i socijalnim pitanjima u svezi s nasiljem nad ženama i djecom
 • daljnje posredovanje u uspostavljanju kontakta s regionalnim ustanovama za zaštitu žena i savjetovalištima
 • informacije o ostalim ponudama za savjetovanja i podršku u cijeloj Austriji

Kontakt

Helpline za žene / Frauenhelpline - 171 KB PDF (hrvatski)
Telefon: +43 800 222 555 (besplatno)
Vrijeme savjetovanja: non-stop od 0 do 24 sati
Jezici: njemački, engleski
Utorkom: 14-19 sati savjetovanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt