Hitni slučajevi: Pomoć u slučajevima nasilja nad ženama

Žene koje dožive kućno nasilje trebale bi obavezno pozvati pomoć. U slučaju akutnog nasilja trebaju nazvati policiju (telefon: 133) da bi dobile zaštitu. Osobe koje su doživjele nasilje mogu nazvati jednu od dolje navedenih dežurnih službi i ustanova, koje im stoje na raspolaganju 24 sata na dan:

24-satni SOS telefon za žene u nuždi / 24-Stunden-Frauennotruf +43 1 71 71 9

 • Telefon: + 43 1 71 71 9 - dostupan danju i noću, također i nedjeljom i praznicima
 • Pomoć u slučaju nasilja nad ženama i djevojkama
 • Besplatno, povjerljivo a po želji i anonimno
 • Telefonsko savjetovanje na njemačkom, bosanskom/hrvatskom/srpskom, engleskom, farsiju, poljskom i španskom
 • Osobno savjetovanje nakon telefonskog zakazivanja termina, po potrebi i putem prevođenja preko video-linka
 • Online-savjetovanje putem e-maila pod: frauennotruf@wien.at
 • Brošura s informacijama: 609 KB PDF (srpski), 647 KB PDF (bosanski / hrvatski)

24-satni SOS telefon za žene prvo je mjesto na koje se mogu javiti sve žene i djevojke iznad 14 godina koje su izložene seksualnim, tjelesnim i/ili psihičkim nasiljem ili su to nekada bile - bez obzira prije koliko vremena je došlo do takvih iskustava sa nasiljem.
Radni tim sastoji se od kliničkih i zdravstvenih psihologica, socijalnih radnica i pravnica. Pristup mjestima za savjetovanje i svim prostorijama je bez barijera.

Konkretne ponude

 • U slučaju akutnog nasilja: hitne mjere pomoći i interveniranje u okviru kriza, pratnja kod odlazaka u policiju, kod advokatice koja zastupa žrtvu, na sud ili u bolnicu
 • Savjetovanje od strane psihologice, socijalne radnice i pravnice
 • Psihosocijalna pratnja u okviru postupka i organizovanje pravne pratnje 
 • Informacije koje se pružaju u vezi sa drugim institucijama za savjetovanja u Beču i dalje upućivanje drugim ustanovama kod pitanja koja se ne odnose na teme u vezi sa nasiljem
 • Manifestacije u vezi sa daljim obrazovanjem, stručne informacije i usmjeravanje u okviru kontakta sa određenim institucijama

Informacije u vezi sa zaštitom ličnih podataka

Informacije u vezi sa zaštitom ličnih podataka i Vašim pravima kao pogođenoj osobi možete pronaći pod: Datenschutzrechtliche Informationen (njemački)

Ciljne grupe

 • Žene i djevojke iznad 14 godina koje su pogođene seksualnim, tjelesnim i/ili psihičkim nasiljem,
  • koje su pogođene ili bili pogođene nasiljem u porodici ili bližem društvenom okruženju (na primjer nasilje od strane partnera ili partnerice, nekog člana porodice, nekog prijatelja ili prijateljice, susjeda ili susjede, radnog kolege ili radne kolegice itd.),
  • koje su bile izložene silovanju, pokušaju silovanja, prinudi na spolne radnje Ili seksualnom uznemirivanju, 
  • koje su pogođene uhođenjem/proganjanjem, 
  • koje su pogođene nasiljem putem informacijsko-komunikacijske tehnologije i računara,
  • koje nisu sigurne da li ono što doživljavaju jeste tj. da li je ono što su doživjele bilo nasilje, 
 • srodnici, prijateljice i prijatelji ili poznanici koji su također pogođeni,
 • sve osobe kojima je potrebna informacija u vezi sa temom "Nasilje nad ženama i djevojkama". 

Ponude u pogledu pomoći za pogođene djevojke mlađe od 14 godina:

Bečki domovi za žene / Wiener Frauenhäuser - Hitni pozivi: od 0 do 24 sata: +43 5 77 22

Udruženje "Wiener Frauenhäuser" ženama kojima se prijeti nasiljem ili koje su pogođene njime i njihovoj djeci nudi u svoja četiri doma zaštitu, potporu i mogućnost privremenog stanovanja, i to bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeroispovijest ili prihode.

Težišta rada

Ovi domovi su otvoreni danonoćno i nude posebne mjere zaštite. U njima privremeno s drugim ženama u sličnoj životnoj situaciji i njihovom djecom stanuju žene kojima se prijeti nasiljem ili su njime pogođene. Svaka je odgovorna za sebe i svoju djecu. Žene bez prihoda su oslobođene plaćanja doprinosa.

U domovima rade suradnice s različitim maternjim jezicima koje žene savjetuju povjerljivo i u njihovom interesu prilikom:

 • sačinjavanja plana za vlastitu sigurnost
 • razjašnjavanja svoje životne situacije
 • kontakata s organima vlasti i sudovima (podnošenje prijave, tužbe za razvod, zahtjeva za starateljstvo za djecu)
 • rastave od nasilnog muža
 • rješavanja problema i pitanja u svezi s djecom
 • ostvarivanja ženskih prava
 • savjetovanje srodnika
 • pratnje na sudske rasprave
 • psihičke stabilizacije

Kontakt

Bečki domovi za žene / Wiener Frauenhäuser (njemački, bosanski / hrvatski / srpski)
Hitni pozivi dan i noć od 0 do 24 sata / Notruf Tag und Nacht von 0 bis 24 Uhr: +43 5 77 22

Telefonska pomoć za žene-žrtve nasilja / Frauenhelpline gegen Männergewalt +43 800 222 555 (besplatno)

"Frauenhelpline" ženama, djeci i mladima koji su pogođeni nasiljem nudi besplatno prvo telefonsko savjetovanje u krizama.

Težišta rada

 • anonimno i diskretno savjetovanje
 • brza pomoć u akutnim situacijama
 • razjašnjavanje aktualne situacije, rasterećenje i pomoć u orijentaciji
 • psihosocijalno savjetovanje u krizi
 • informacije o pravnim i socijalnim pitanjima u svezi s nasiljem nad ženama i djecom
 • daljnje posredovanje u uspostavljanju kontakta s regionalnim ustanovama za zaštitu žena i savjetovalištima
 • informacije o ostalim ponudama za savjetovanja i podršku u cijeloj Austriji

Kontakt

Helpline za žene / Frauenhelpline - 171 KB PDF (hrvatski)
Telefon: +43 800 222 555 (besplatno)
Vrijeme savjetovanja: non-stop od 0 do 24 sati
Jezici: njemački, engleski
Utorkom: 14-19 sati savjetovanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt