Interkulturni kalendar 2019. - Važni praznici najvećih verskih i etničkih grupa u Beču

Ovaj kalendar nije potpun. On sadrži širok izbor praznika, koji uključuje i one koji su propisani zakonom. Kalendar pokazuje šarolikost bečkog stanovništva, koja se odlikuje u najrazličitijim praznicima. Bliže informacije o navedenim kao i o ostalim praznicima između ostalog možete naći na internet-stranicama službeno priznatih crkvi i registrovanih verskih zajednica.

Palac prelistava džepni kalendar

Pregled praznika kao Download: 781 KB PDF (nemački)

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Pitanja integracije i diverziteta (Magistratsko odjeljenje 17)
Formular za kontakt