Neravnopravnost i diskriminacija - Savetovališta

Folder organizacije ZARA protiv diskriminacije

Različite institucije i savetovališta u Beču bore se protiv neravnopravnosti i diskriminacije u svim oblastima života:

Pravobranilaštvo za ravnopravnost / Gleichbehandlungsanwaltschaft

Sve osobe se moraju jednako tretirati, neovisno polu, etničkoj pripadnosti, religiji, pogledu na svijet, starosti i seksualnoj orijentaciji. Pravobranilaštvo za ravnopravnost sprovodi pravo na ravnopravnost i jednakost i štiti od diskriminacije u radnom svijetu i drugim oblastima. Konkretni primjeri su konkursi za radna mjesta, utvrđivanje plate, unapređenja, seksualno maltretiranje na radnom mjestu, pristup nekoj službi, nekoj radnji, nekom restoranu ili nekoj banci, stanarina nekog stana ili maltretiranje na osnovu etničke pripadnosti. Pravobranilaštvo za ravnopravnost je nezavisna ustanova. Savjetovanje i pomoć su povjerljivi i besplatni.

Kontakt

Austrijsko Pravobranilaštvo za ravnopravnost / Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich (nemački)
4., Taubstummengasse 11
Telefon: +43 1 532 02 44, besplatno iz cele Austrije: +43 800 20 61 19
E-Mail: gaw@bka.gv.at

ZARA - Građanska hrabrost i antirasistički rad

Rasistička diskriminacija znači da je određena osoba u bilo kom obliku tretirana lošije i drugačije od ostalih na osnovu svoje boje kože, jezika, izgleda, verske pripadnosti, državljanstva ili porekla. ZARA nudi besplatno savetovanje žrtvama i svedocima rasizma i rasističkih napada. Tim savetovališta ih podržava i prati u zajedničkom otporu rasizmu tako što ih informiše o pravnim i ostalim mogućnostima i pruža im konkretnu pravnu pomoć i pratnju.
Prijava o diskriminaciji se može napraviti direktno preko web stranice ZARA. Svi prijavljeni slučajevi se dokumentiraju i svake godine se objavljuje izvještaj o rasizmu (Rassismus-Report).

Prijava slučaja rasizma / Meldung eines rassistischen Vorfalls (nemački)

Kontakt

ZARA - Građanska hrabrost i antirasistički rad / Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (nemački)
5., Schönbrunner Straße 119/13
Telefon: +43 1 929 13 99
E-Mail: beratung@zara.or.at
Radno vreme savetovališta: od ponedeljka do srede od 9 do 16.30, četvrtkom od 10 do 18.30 sati, petkom od 9 do 15 sati, lično savetovanje je moguće samo posle zakazivanja termina

WASt - Bečko savetovalište protiv diskriminacije istopolnih i transgenderskih životnih koncepata / Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten

Centralni zadatak savetovališta WASt je pružanje podrške ljudima pogođenim diskriminacijom na osnovu svoje seksualne orijentacije ili polnog identiteta. Osobe koje su izložene ovoj vrsti diskriminacije u javnosti, u ophođenju sa državnim organima, službama i institucijama, na radnom mjestu, na tržištu stanova ili u porodičnom kontekstu mogu se anonimno i besplatno obratiti WASt-u. Postoje mnoge mogućnosti savetovanja i podrške koji se prilagođavaju pojedinačnim slučajevima. WASt je u vezi sa mnogim stručnjacima iz raznih profesija i razrađuje s pogođenim osobama zajednički strategije i preduzima konkretne korake u cilju prestanka diskriminacije. Zajedno s WASt-om i drugim službama se razrađuju strategije i konkretne mjere za prekid diskriminacije.

Diskriminacija homoseksualnih osoba oba pola, biseksualaca i biseksualki, kao i transgender osoba može se ispoljavati ne samo prema njima, već i prema njihovom životnom okruženju, porodici, krugu prijatelja, kolegama i koleginicama ili komšijama. I oni mogu zatražiti pomoć WASt-a.

Kontakt

WASt (nemački)
8., Auerspergstraße 15
Telefon: +43 1 4000-81449
E-Mail: wast@gif.magwien.gv.at
Lično savjetovanje samo na zakazani termina (nemački i austrijski jezik gluhonemih)

Narodno odvjetništvo / Volksanwaltschaft

Narodno odvjetništvo / Die Volksanwaltschaft spada u "vrhovne organe" Republike Austrije i kontroliše državnu upravu. Od 1. jula 2012. među Ustavom regulisane zadatke Narodnog odvjetništva spada i da se posveti zaštiti i podržavanju ostvarivanja ljudskih prava. Institucija Narodnog odvjetništva se sastoji od tri člana, koje na period od šest godina bira Nacionalni parlament i koji mogu dobiti najviše još jedan mandat.

Može im se obratiti svaka osoba koja smatra da je doživela nepravdu od strane nekog austrijskog upravnog organa ili organa vlasti - nezavisno od svoje starosti, nacionalnosti ili mesta stanovanja. Na javnu upravu se mogu žaliti i preduzeća, privrednici i udruženja. Razlog podnošenja žalbe može biti to što nadležni organ nije obavio svoj zadatak, neko pravno stanovište koje nije po zakonu, ali i gruba neljubaznost. Žalba se može podneti u svako doba i ne košta ništa.

Ombudsmani se onda staraju o svakoj žalbi i zvanično provjeravaju da li je žalba na službu opravdana.

Ombdusmani su nadležni i za zaštitu i podsticanje ljudskih prava u Republici Austriji i kontrolišu ustanove u kojima je lična sloboda smještenih osoba uskraćena ili ograničena: zatvore, domove za njegu ili ustanove za hendikepirana lica. Radi se u prvom redu o tome da se na vreme raspoznaju i odstrane faktori koji izazivaju rizik povrede ljudskih prava.

Kontakt

Narodno odvjetništvo / Volksanwaltschaft (nemački)
Singerstraße 17
Poštanski pretinac / Postfach 20
1015 Wien
Besplatni servisni broj: +43 800 223 223 (radnim danom od 8 do 16 sati)
Telefon: +43 1 515 05-0
E-Mail: post@volksanwaltschaft.gv.at

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt