Mreža za deradikalizaciju i prevenciju, savetovalište za pitanja ekstremizma

???

Grad Beč je na propovjednike mržnje u džamijama ili omladince koji žele krenuti u "Sveti rat" reagovao osnivanjem Mreže za deradikalizaciju i prevenciju u kojoj su, između ostalih, zastupljeni Magistratska odjeljenja 17 - Integracija i diverzitet, MA 13 - Obrazovanje i vanškolski rad s mladima / Bildung und außerschulische Jugendbetreuung (nemački), MA 11 - Bečka pomoć djeci i omladini / Wiener Kinder- und Jugendhilfe i Gradski školski savjet za Beč / Bildungsdirektion für Wien (nemački). Centralnu koordinaciju je preuzelo Bečko javno pravobranilaštvo za djecu i omladinu / Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (nemački).

Mreža se bavi svakim oblikom ekstremizma, radikalizacije ili antidemokratskih struja, dakle islamskim ekstremizmom isto kao i desničarskim ekstremnim strujama. Važna su predavanja u oblasti rada s omladinom i pedagogije, kako bi se djeca i omladinci zaštitili, a suživot u društvu dobro funkcionisao.

Hotline Savetovalište za pitanja ekstremizma: 0800 2020 44

 Savjete mogu dobiti ako:

  • primete da se osoba zbog koje se javljaju promenila i iznenada postala zatvorena
  • imaju bojazan da se ta osoba priključila nekoj radikalnoj grupi
  • su nesigurni po pitanju realne opasnosti od takvog razvoja
  • imaju osećaj da o tome ne mogu ni s kim drugim razgovarati

Informacije i pomoć ćete dobiti u Savjetovalištu Ekstremizam / Beratungsstelle Extremismus (nemački, bosanski/ hrvatski /srpski). Savjetovalište možete dobiti telefonski na 0800 2020 44 od ponedjeljka do petka od 10 do 15 sati. Savjetovanje je anonimno i besplatno.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt