Juli/Srpanj 2024. - Interkulturni kalendar

Ovaj kalendar sadrži izbor međunarodnih, tradicionalnih i verskih praznika i dana sećanja. Ne garantujemo za potpunost.

  • 7. juli/srpanj: Islamska Nova godina - islam
    Po islamskom računanju vremena ovoga dana počinje nova 1446. godina nakon Hidžre, odnosno bega poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu.
  • 7. juli/srpanj: Muharrem/Matem post (Aleviti) - islam
    Muslimanima se preporučuje post u prvim danima meseca Muharrema. U mesecu Muharremu Aleviti poste dvanaest dana. To je, između ostalog, i u vezi s dvanaest imama, koji su - sa šiitskog i alevitskog stanovišta - svi osim imama Mahdija bili ubijeni.
  • 16. juli/srpanj: Ašura - islam
    Deseti dan islamskog meseca Muharrema, "Dan ašure" ima veliki značaj u islamu, jer se po predanju na taj dan odigralo više važnih događaja (Mojsije je prošao kroz Crveno more, Noa se posle potopa sa svojom barkom nasukao na jednu planinu itd). Šiitski muslimani sećaju se i mučeništva 3. imama Huseina, koji je kod Kerbale (Irak) izgubio život u borbi. Dan Ašure slave i Aleviti. Tog dana tradicionalno se pripremaju slatka jela ili supa (zavisno od tradicije) i dele se u znak sećanja na proroka. Datum praznika može se razlikovati za jedan dan u zavisnosti od lokalne kalendarske tradicije.
U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Pitanja integracije i diverziteta (Magistratsko odjeljenje 17)
Formular za kontakt