Novembar/Studeni 2024. - Interkulturni kalendar

Ovaj kalendar sadrži izbor međunarodnih, tradicionalnih i verskih praznika i dana sećanja. Ne garantujemo za potpunost.

 • 1. novembar/studeni: Svi Sveti (katolički, državni praznik) - hrišćanstvo
  Dan sećanja na Sve svete nastao je pretvaranjem rimskog Panteona u hrišćansku crkvu i ustanovljavanjem jednog dana za odavanje počasti svim svetima.
 • 2. novembar/studeni: Dušni dan, Spomen svih vernih pokojnika (katolički) - hrišćanstvo
  Ovaj dan stoji u uskoj vezi sa Svim Svetima. Posle svetaca sećamo se i "sirotih duša" u čistilištu, u vreme njihovog čišćenja od greha, pre nego što stignu u Raj. Običaj je da se na ovaj dan obilaze groblja i pale sveće za pokojne.
 • 2. novembar/studeni: Praznik rođenja Báb-a - bahái
  Ovoga dana Bahá'i se sećaju rođenja vesnika Baháií vere 1819. u Širazu/Iran. Ovaj praznik oni  širom sveta slave u duhovnoj atmosferi i u molitvi, kao i kroz svečanosti.
 • 3. novembar/studeni: Praznik rođenja Bahá'u'lláh-a - bahái  
  Slavi se rođendan utemeljitelja Bahá'i vere koji je rođen 1817. u Teheranu/Iran, kao sin jednog ministra na kraljevskom dvoru. Ovaj dan Bahá'í slave širom sveta u duhovnoj atmosferi i na svečan način.
 • 11. novembar/studeni: Sveti Martin/Martinje (katolički) - hrišćanstvo
  Dan Sv. Martina iz Tura. Sveti Martin je bio rimski vojnik konjice koji je prema legendi svoj ogrtač podelio s prosjakom. Omiljeni običaji tog dana su povorke dece s lampionima i tradicionalno pripremanje pečene martinjske guske.
 • 15. novembar/studeni: Rođendan gurua Nanaka - sikizam
  Tokom 48 sati čita se cela sveta knjiga, Guru Granth Sahib. Posle pevanja i kratkog govora o značaju praznika prisutni besplatno dobijaju vegetarijanska jela iz "Langara", javne kuhinje Sika.
 • 15. novembar/studeni: Sveti Leopold (katolički) - hrišćanstvo
  "Leopoldi" podseća na grofa Leopolda III Austrijskog, začetnika austrijskog vojvodstva kao i zadužbinara Klosterneuburg-a, Heiligenkreuz-a i Klein-Mariazell-a. S praznikom Sv. Leopolda, sveca-zaštitnika pokrajina Donje i Gornje Austrije i delom Beča, povezan je i običaj "klizanja niz bačvu" u Klosterneuburgu. Radi se o starom običaju koji seže do vremena kada se plemićima plaćao danak u vinu.
 • 20. novembar/studeni: Dan pokajanja i molitve (evangelistički) - hrišćanstvo
  Praznik evangelističke crkve u znaku molitve za oproštaj greha.
 • 20. novembar/studenog: Međunarodni dan dečijih prava - međunarodni
  Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 20. novembra 1989. UN-Konvenciju o pravima dece kojom su sva deca sveta dobila zakonska prava na život, opstanak i razvoj kao i na zaštitu, participaciju i sopstveno mišljenje. Širom sveta se dan slavi i obeležava raznim aktivnostima. Skupovima, predavanjima, proslavama, muzikom i simbolima skreće se pažnja na prava i važnost zaštite dece. Gradovi, organizacije, većnice, škole osvetljavaju svoja važna obeležja (npr. čitave zgrade) plavim svetlom. Isto tako je otisak dlana u plavoj boji širom sveta poznati simbol sa kojim se može skrenuti pažnja na prava dece.
 • 24. novembar/studeni:: Nedelja mrtvih (evangelistički) - hrišćanstvo
  Nedelja mrtvih je u suštini je varijanta evangelističke crkve za praznik Svih Svetih i Dušnog dana. Na taj dan vernici posećuju groblja i kite grobove svojih mrtvih.
 • 25. novembar/studeni: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama/međunarodni
  Dan podsećanja i akcije sa ciljem odstranjivanja svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama i devojkama.
U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Pitanja integracije i diverziteta (Magistratsko odjeljenje 17)
Formular za kontakt