Verske zajednice i bavljenje religijom

Ruke sa religijskim simbolima

Austrija je sekularna republika, što znači da je vera odvojena od države. Prema Opštem građanskom zakoniku iz 1867. godine, koji je i sastavni dio važećeg državnog Ustava, sloboda veroispovesti predstavlja jedno od temeljnih prava.

Zakonski priznate crkve i verske zajednice imaju status javno-pravnog lica. One poseduju izvesne privilegije, kao što je plaćanje nastavnika veronauke u školama od strane države.

Pripadnici religije koja nije zakonski priznata mogu se organizovati u "državno registrovanu veroispovest" i dobiti status pravnog lica (što i dalje ne znači zakonsko priznanje crkve ili verske zajednice).

Na web stranici austrijske Vlade popisane su sve zakonski priznate crkve i vjerske zajednice / gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften (nemački) i državno registrovane vjeroispovijesti / staatlich eingetragene religiösen Bekenntnisgemeinschaften (nemački).

Zakon u vezi s izborom verske pripadnosti predviđa sledeće:

  • do djetetove 10. godine njegovu vjersku pripadnost određuju roditelji
  • između 10. i 12. godine roditelji takođe određuju vjeroispovijest, ali se mora uvažiti i mišljenje djeteta
  • od 12. do 14. godine ne može se promijeniti vjeroispovijest djeteta protiv njegove volje
  • od 14. godine dijete može samo odlučiti kojoj vjerskoj zajednici želi pripadati

Pristupanje verskoj zajednici

Za pristupanje nekoj vjerskoj odnosno konfesionalnoj zajednici je nadležna dotična verska zajednica. Pristupanje se obično evidentira u određenoj zajednici (npr. upisom u crkvenu knjigu). Pristupanje se ne mora prijaviti državnim vlastima. Građanin koji to želi ima mogućnost da svoju pripadnost verskoj zajednici odnosno promjenu veroispovesti upiše u prijavu boravka / Meldezettel.

Istupanje iz verske zajednice

Istupanje iz verske zajednice može se obaviti samo preko nadležnog državnog organa (u Beču su za to nadležni (uprave gradskih opština / Magistratische Bezirksämter), koji izjavu o istupanju prosleđuju verskoj zajednici. Izjava o istupu se može napraviti i online.

Odjava s nastave veronauke

Roditelji svoje dete mogu odjaviti s nastave veronauke u prvih pet dana školske godine. Od četrnaeste godine dete / omladinac se može sam odjaviti.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt