Obaveza prijave prebivališta u Austriji

Prazan obrazac za prijavu prebivališta

Na temelju austrijskog Zakona o prijavi prebivališta svaka osoba mora izvršiti prijavu svog prebivališta u roku od tri dana od ulaska u zemlju. Promjena prebivališta, odnosno odjava s prethodne adrese također se mora izvršiti nakon najdalje tri dana.


Kontakt

Služba za prijavu prebivališta pri općinama/opštinama / Der Meldeservice der Magistratischen Bezirksämter (njemački)

Dokumenti koji se moraju ponijeti sa sobom

  • Potpuno ispunjena i potpisana prijava prebivališta - Meldezettel (pogledajte donju napomenu).
  • Osobni dokumenti i isprave kojima se dokazuje identitet (ime i prezime, prezime prije sklapanja prvog braka, datum i mjesto rođenja, spol i državljanstvo). U takve isprave spadaju npr. vozačka dozvola, dokaz o državljanstvu, putna isprava i rodni list.
  • Osobe koje ne posjeduju austrijsko državljanstvo u načelu trebaju važeću putnu ispravu (npr. putovnicu odnosno pasoš).

Napomena: Prijavu stana mora potpisati ne samo osoba koja se useljava u stan (Unterkunftnehmer/in), već i ona koja joj ga stavlja na raspolaganje (Unterkunftgeber/in).

Za unajmitelja u svojstvu glavnog stanara stan na raspolaganje može staviti vlasnik ili vlasnica zgrade (odnosno uprava zgrade koja to čini u njihovo ime).

Unajmitelji sa stanarskim pravom (HauptmieterIn) su davatelji smještaja svojim sustanarima odnosno sustanarkama.

Informacije

Opisani postupak predstavlja samo osnovnu informaciju. Sve informacije o uslugama servisa za prijavljivanje prebivališta / Meldeservice (njemački)

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt