Pozri tiež
Hospice
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Postpenitenciárna starostlivosť
Sprevádzanie zomierajúcich
Susedská pomoc
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at