Zobacz też
Dozór sądowy
Duszpasterski telefon zaufania
Hospicjum i opieka paliatywna
Opieka zarządzona sądownie
Pomoc sąsiedzka
Towarzyszenie umierającym
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at