Schriftgröße:
Pogledaj takođe
Hospic i palijativna njega
Komšijska pomoć
Pratnja samrtnika
Telefonsko savjetovanje о problemima
Zaštitni nadzor
Zastupanje po sudskoj odluci
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at