Schriftgröße:
Pogledaj također
Hospic i palijativna njega
Nadzor kod izdržavanja uvjetne kazne ili otpusta
Pratnja samrtnika
Stavljanje pod skrbništvo na sudski nalog
Susjedska pomoć
Telefonsko dušobrižništvo
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at