Soziale Gerichtshilfe, Verein

pracovný čas

Montag-Freitag 9-12 Uhr

popis

ehrenamtliche Betreuung von Häftlingen und Haftentlassenen

Topics
Neplatená sociálna práca
Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Starostlivosť o väzňov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at