špeciálne informácie
Skrátený rodičovský pracovný úväzok
Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a počas materstva
Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Pracovné právo
Prevádzková pomoc
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Rodičovský príspevok
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at