Специјалније информације
Накнада за породиље
Скраћено радно време за родитеље
Види и
Дечји додатак
Додатак за бригу о деци
Одсуство са посла за негу тешко оболелих чланова породице
Помоћ за предузеће
Радно право
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at