Bliższe informacje
Zasiłek macierzyński
Zatrudnienie rodziców w niepełnym wymiarze godzin
Zobacz też
Prawo pracy
Zasiłek rodzinny
Zasiłek wychowawczy
Zastępstwo osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Zwolnienie na opiekę nad umierającym członkiem rodziny
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at