špeciálne informácie
Rodičovský príspevok komunálny
Pozri tiež
Daňové úľavy
Daňový úrad
Ministerstvo rodiny
Rodinný pas
Štipendiá
Učňovská finančná podpora
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at