Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

1030 Wien, Modecenterstraße 14/B/4

telefón: 01-4000-53 020

webová stránka:

dielčie organizácie

Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at