Sozialpsychiatrisches Ambulatorium Penzing, 14., 15. Bezirk - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

telefón: 01-4000-53 300

e-mail: spa14@psd-wien.at

webová stránka:

pracovný čas

auf Anfrage
centrála
Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)
Topics
Sociálne psychiatrické služby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at