Sozialpsychiatrisches Ambulatorium Ottakring, 16., 17., 18. Bezirk - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

telefón: 01-4000-53 550

e-mail: spa16@psd-wien.at

webová stránka:

činný v
16. Ottakring
17. Hernals
18. Währing

pracovný čas

auf Anfrage
centrála
Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)
Topics
Sociálne psychiatrické služby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at