Sozialpsychiatrisches Ambulatorium Landstraße, 1., 3., 4., 11.Bezirk - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

telefón: 01-4000-53 220

e-mail: spa3@psd-wien.at

webová stránka:

pracovný čas

auf Anfrage
centrála
Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)
Topics
Sociálne psychiatrické služby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at