špeciálne informácie
Minimálny pracovný úväzok
Príležitostná práca
Samostatná zárobková činnosť
Voľný pracovný pomer
Pozri tiež
Neplatená sociálna práca
Obťažovanie a prenasledovanie
Odbory
Poukážka na služby
Pracovné právo
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at