špeciálne informácie
Poruchy reči - svojpomoc
Pozri tiež
Logopédia
Mozgová porážka
Podpora vývoja
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at