Bliższe informacje
Zaburzenia mowy - grupy wsparcia
Zobacz też
Logopedia
Udar mózgu
Wspieranie rozwoju dziecka
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at