špeciálne informácie
Znečisťovanie ovzdušia
Pozri tiež
Recyklácia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at