Pozri tiež
Oblečenie
Odpad
Ochrana životného prostredia
Sklad nábytku
Vypratanie bytu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at