špeciálne informácie
Núdzové volania
Pozri tiež
Telefonické informácie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at