Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, BürgerInnenservice (früher: Pflegetelefon und Sozialtelefon)

1010 Wien, Stubenring 1

telefón: 01-711 00-0

telefón: 01-711 00-86 25 25 (Broschürenservice)

telefón: 0800 201 611 (Bürger:innenservice)

fax: 01-715 82 58

e-mail: buergerservice@sozialministerium.at

e-mail: post@sozialministerium.at

webová stránka:

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Freitag 8-16 Uhr

popis

Beratung

  • in allgemeinen sozialen Fragen
  • zu den Aufgabenbereichen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,
  • zu Pflege und Betreuung: Pflegegeld, soziale Dienste, behinderungsbedingte Umbauten, Familienhospizkarenz, Pflegekarenz und Pflegeteilzeit, Sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Absicherung für pflegende Angehörige, 24-Stunden-Betreuung, finanzielle Hilfen und Förderungen (für ganz Österreich)
Topics
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Finančná podpora pre osoby so zdravotným postihnutím
Linky tiesňových volaní
Ministerstvá
Ministerstvo sociálnych vecí
Nepretržitá starostlivosť
Ochrana spotrebiteľov
Poradenstvo pre opatrovníkov
Sociálna linka dôvery
Telefonická pomoc opatrujúcim
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at