Pozri tiež
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Rehabilitácia pre starších občanov v nemocniciach
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at