Pflege Rudolfsheim-Fünfhaus - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

telefón: 01-215 35-0

e-mail: pru@gesundheitsverbund.at

webová stránka:

centrála
Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)
Topics
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at