Haus Wieden - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

telefón: 01-313 99-1220

e-mail: haus.wieden@kwp.at

webová stránka:

centrála
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

popis

mit Remobilisationsstation (für maximal 3 Monate)

Topics
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at