Haus Atzgersdorf - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

telefón: 01-313 99-1120

e-mail: haus.atzgersdorf@kwp.at

webová stránka:

centrála
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

popis

mit Remobilisationsstation

Topics
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at